Γιατί έχουμε δίσεκτα έτη;

Κοινοποίηση
Ενσωμάτωση
 • Τι είναι και γιατί έχουμε τα δίσεκτα έτη; Ποιες οι διαφορές Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου;
  Υποστήριξη της Καθημερινής Φυσικής
  Patreon: bit.ly/kathimerini-fysiki-patreon
  PayPal: bit.ly/kathimerini-fysiki-paypal
  Καθημερινή Φυσική στα Ίντερνετς:
  Blog: www.kathimerinifysiki.gr/2019/01/disekta-eti.html
  Facebook: bit.ly/kathimerini-fysiki-fb
  Instagram: bit.ly/kathimerini-fysiki-insta
  -------------------------------------------------------------
  Credits
  -------------------------------------------------------------
  Music: Thatched Villagers by Kevin MacLeod (incompetech.com)
  Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0, License
  creativecommons.org/licenses/by/3.0/
  Για πηγές και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το αντίστοιχο άρθρο στο blog.
  Παρουσίαση/επιμέλεια: Βαμβάκος Στέφανος

Σχόλια • 0