Kurzgesagt – In a Nutshell
Kurzgesagt – In a Nutshell
  • 97
  • 612 062 608

Βίντεο

The Most Dangerous Stuff in the Universe - Strange Stars Explained
προβολές 4 315 088Πριν 12 ημέρες
What If We Detonated All Nuclear Bombs at Once?
προβολές 7 776 403Πριν 27 ημέρες
The Origin of Consciousness - How Unaware Things Became Aware
προβολές 5 153 045Πριν μήνα
Can You Trust Kurzgesagt Videos?
προβολές 3 667 239Πριν μήνα
Loneliness
προβολές 7 939 967Πριν 2 μήνες
Building a Marsbase is a Horrible Idea: Let’s do it!
προβολές 4 629 684Πριν 2 μήνες
Is Organic Really Better? Healthy Food or Trendy Scam?
προβολές 4 381 407Πριν 3 μήνες
Aliens under the Ice - Life on Rogue Planets
προβολές 4 117 834Πριν 4 μήνες
How to Build a Dyson Sphere - The Ultimate Megastructure
προβολές 6 096 927Πριν 4 μήνες
End of Space - Creating a Prison for Humanity
προβολές 4 481 211Πριν 5 μήνες
The 12,019 Calendar IS HERE - A new calendar for humanity
προβολές 1 124 777Πριν 5 μήνες
Why Beautiful Things Make us Happy - Beauty Explained
προβολές 3 658 081Πριν 6 μήνες
Why Meat is the Best Worst Thing in the World 🍔
προβολές 6 491 469Πριν 6 μήνες
How We Could Build a Moon Base TODAY - Space Colonization 1
προβολές 4 956 603Πριν 7 μήνες
Wormholes Explained - Breaking Spacetime
προβολές 6 694 126Πριν 8 μήνες
Plastic Pollution: How Humans are Turning the World into Plastic
προβολές 3 640 942Πριν 10 μήνες
3 Arguments Why Marijuana Should Stay Illegal Reviewed
προβολές 6 905 268Πριν 10 μήνες
The Deadliest Being on Planet Earth - The Bacteriophage
προβολές 8 770 189Πριν 11 μήνες
The Black Hole Bomb and Black Hole Civilizations
προβολές 9 102 208Πριν χρόνο
Time: The History & Future of Everything - Remastered
προβολές 4 770 455Πριν χρόνο
String Theory Explained - What is The True Nature of Reality?
προβολές 9 140 134Πριν χρόνο
Homeopathy Explained - Gentle Healing or Reckless Fraud?
προβολές 4 372 610Πριν χρόνο
Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter
προβολές 10 859 566Πριν χρόνο
How to Make an Elephant Explode - The Size of Life 2
προβολές 4 232 153Πριν χρόνο
Universal Basic Income Explained - Free Money for Everybody? UBI
προβολές 4 706 069Πριν χρόνο
Emergence - How Stupid Things Become Smart Together
προβολές 4 506 681Πριν χρόνο
How to Cure Aging - During Your Lifetime?
προβολές 4 492 537Πριν χρόνο
Why Age? Should We End Aging Forever?
προβολές 4 837 165Πριν χρόνο
The Year 12,018 Calendar IS OUT NOW - A new calendar for humanity
προβολές 1 494 536Πριν χρόνο
How Bacteria Rule Over Your Body - The Microbiome
προβολές 4 295 739Πριν χρόνο
Is Reality Real? The Simulation Argument
προβολές 9 140 616Πριν χρόνο
What Happens If We Bring the Sun to Earth?
προβολές 5 224 452Πριν χρόνο
Why Black Holes Could Delete The Universe - The Information Paradox
προβολές 12 705 346Πριν χρόνο
Optimistic Nihilism
προβολές 8 047 155Πριν χρόνο
The Rise of the Machines - Why Automation is Different this Time
προβολές 6 049 332Πριν χρόνο
The Last Light Before Eternal Darkness - White Dwarfs & Black Dwarfs
προβολές 8 061 664Πριν 2 χρόνια
Is the European Union Worth It Or Should We End It?
προβολές 4 978 368Πριν 2 χρόνια
Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food
προβολές 6 579 602Πριν 2 χρόνια
Do Robots Deserve Rights? What if Machines Become Conscious?
προβολές 4 549 158Πριν 2 χρόνια
Why Earth Is A Prison and How To Escape It
προβολές 6 615 921Πριν 2 χρόνια
Overpopulation - The Human Explosion Explained
προβολές 8 240 455Πριν 2 χρόνια
A New History for Humanity - The Human Era
προβολές 6 846 244Πριν 2 χρόνια
The Most Gruesome Parasites - Neglected Tropical Diseases - NTDs
προβολές 6 191 594Πριν 2 χρόνια
Fusion Power Explained - Future or Failure
προβολές 5 702 991Πριν 2 χρόνια
The Most Efficient Way to Destroy the Universe - False Vacuum
προβολές 7 902 490Πριν 2 χρόνια
Genetic Engineering and Diseases - Gene Drive & Malaria
προβολές 5 106 350Πριν 2 χρόνια
Genetic Engineering Will Change Everything Forever - CRISPR
προβολές 11 814 960Πριν 2 χρόνια
Death From Space - Gamma-Ray Bursts Explained
προβολές 6 964 573Πριν 2 χρόνια
What Happened Before History? Human Origins
προβολές 9 778 977Πριν 2 χρόνια
What Are You?
προβολές 8 554 588Πριν 2 χρόνια
How Far Can We Go? Limits of Humanity.
προβολές 11 132 896Πριν 2 χρόνια
Safe and Sorry - Terrorism & Mass Surveillance
προβολές 3 707 525Πριν 3 χρόνια
Space Elevator - Science Fiction or the Future of Mankind?
προβολές 4 414 610Πριν 3 χρόνια
The Antibiotic Apocalypse Explained
προβολές 5 139 442Πριν 3 χρόνια
Why The War on Drugs Is a Huge Failure
προβολές 6 286 324Πριν 3 χρόνια
The Last Star in the Universe - Red Dwarfs Explained
προβολές 8 027 900Πριν 3 χρόνια
What Is Something?
προβολές 5 391 674Πριν 3 χρόνια
Black Holes Explained - From Birth to Death
προβολές 12 084 217Πριν 3 χρόνια
Quantum Computers Explained - Limits of Human Technology
προβολές 9 426 131Πριν 3 χρόνια
How Facebook is Stealing Billions of Views
προβολές 6 030 100Πριν 3 χρόνια
What Is Light?
προβολές 5 193 840Πριν 3 χρόνια
What is Dark Matter and Dark Energy?
προβολές 6 107 946Πριν 3 χρόνια
What if there was a black hole in your pocket?
προβολές 8 602 650Πριν 3 χρόνια
The Death Of Bees Explained - Parasites, Poison and Humans
προβολές 6 671 086Πριν 3 χρόνια
The Fermi Paradox II - Solutions and Ideas - Where Are All The Aliens?
προβολές 8 786 525Πριν 3 χρόνια
The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
προβολές 15 450 018Πριν 4 χρόνια
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Terrible! 2/3
προβολές 3 265 218Πριν 4 χρόνια
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Awesome! 3/3
προβολές 3 126 952Πριν 4 χρόνια
Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3
προβολές 4 186 935Πριν 4 χρόνια
Banking Explained - Money and Credit
προβολές 5 396 403Πριν 4 χρόνια
Measles Explained - Vaccinate or Not?
προβολές 4 490 355Πριν 4 χρόνια
How Small Is An Atom? Spoiler: Very Small.
προβολές 4 185 946Πριν 4 χρόνια
The Ultimate Conspiracy Debunker
προβολές 5 287 937Πριν 4 χρόνια
What Is Life? Is Death Real?
προβολές 10 128 848Πριν 4 χρόνια
The Ebola Virus Explained - How Your Body Fights For Survival
προβολές 7 896 095Πριν 4 χρόνια
Is War Over? - A Paradox Explained
προβολές 7 983 671Πριν 4 χρόνια
Atoms As Big As Mountains - Neutron Stars Explained
προβολές 6 029 630Πριν 4 χρόνια
Everything You Need to Know About Planet Earth
προβολές 6 732 611Πριν 4 χρόνια
The Immune System Explained I - Bacteria Infection
προβολές 13 972 727Πριν 4 χρόνια
Iraq Explained -- ISIS, Syria and War
προβολές 6 119 369Πριν 4 χρόνια
Are You Alone? (In The Universe)
προβολές 4 268 243Πριν 4 χρόνια
How to catch a Dwarf Planet -- Triton MM#3
προβολές 2 499 021Πριν 4 χρόνια
The Moons of Mars Explained -- Phobos & Deimos MM#2
προβολές 2 854 610Πριν 5 χρόνια
How Big is the Moon? MM#1
προβολές 1 650 183Πριν 5 χρόνια
Help us make more Videos for Kurzgesagt
προβολές 362 238Πριν 5 χρόνια
Who Invented the Internet? And Why?
προβολές 2 414 163Πριν 5 χρόνια
The Beginning of Everything -- The Big Bang
προβολές 7 470 981Πριν 5 χρόνια
Three Ways to Destroy the Universe
προβολές 12 003 654Πριν 5 χρόνια
The History and Future of Everything -- Time
προβολές 6 395 489Πριν 5 χρόνια
How The Stock Exchange Works (For Dummies)
προβολές 5 863 566Πριν 5 χρόνια
The Gulf Stream Explained
προβολές 2 510 171Πριν 5 χρόνια
Fracking explained: opportunity or danger
προβολές 5 520 344Πριν 5 χρόνια
The Solar System -- our home in space
προβολές 3 750 845Πριν 5 χρόνια
How Evolution works
προβολές 6 495 250Πριν 5 χρόνια