Kurzgesagt – In a Nutshell
Kurzgesagt – In a Nutshell
  • 101
  • 661 229 093

Βίντεο

Could Your Phone Hurt You? Electromagnetic Pollution
προβολές 2,7MΠριν 11 ημέρες
Is Meat Bad for You? Is Meat Unhealthy?
προβολές 4,3MΠριν μήνα
Is the EU Democratic? Does Your Vote Matter?
προβολές 3MΠριν 2 μήνες
The Side Effects of Vaccines - How High is the Risk?
προβολές 5MΠριν 2 μήνες
What If We Detonated All Nuclear Bombs at Once?
προβολές 9MΠριν 3 μήνες
Can You Trust Kurzgesagt Videos?
προβολές 3,9MΠριν 4 μήνες
Loneliness
προβολές 9MΠριν 5 μήνες
Building a Marsbase is a Horrible Idea: Let’s do it!
προβολές 5MΠριν 5 μήνες
Is Organic Really Better? Healthy Food or Trendy Scam?
προβολές 4,9MΠριν 6 μήνες
Aliens under the Ice - Life on Rogue Planets
προβολές 4,6MΠριν 6 μήνες
How to Build a Dyson Sphere - The Ultimate Megastructure
προβολές 7MΠριν 6 μήνες
End of Space - Creating a Prison for Humanity
προβολές 4,9MΠριν 7 μήνες
The 12,019 Calendar IS HERE - A new calendar for humanity
προβολές 1,2MΠριν 8 μήνες
Why Beautiful Things Make us Happy - Beauty Explained
προβολές 4MΠριν 8 μήνες
Why Meat is the Best Worst Thing in the World 🍔
προβολές 7MΠριν 9 μήνες
Wormholes Explained - Breaking Spacetime
προβολές 8MΠριν 11 μήνες
The Black Hole Bomb and Black Hole Civilizations
προβολές 10MΠριν χρόνο
Time: The History & Future of Everything - Remastered
προβολές 5MΠριν χρόνο
Homeopathy Explained - Gentle Healing or Reckless Fraud?
προβολές 4,6MΠριν χρόνο
Why Alien Life Would be our Doom - The Great Filter
προβολές 12MΠριν χρόνο
How to Make an Elephant Explode - The Size of Life 2
προβολές 4,5MΠριν χρόνο
Emergence - How Stupid Things Become Smart Together
προβολές 4,8MΠριν χρόνο
How to Cure Aging - During Your Lifetime?
προβολές 4,6MΠριν χρόνο
Why Age? Should We End Aging Forever?
προβολές 5MΠριν χρόνο
How Bacteria Rule Over Your Body - The Microbiome
προβολές 4,6MΠριν χρόνο
Is Reality Real? The Simulation Argument
προβολές 10MΠριν χρόνο
What Happens If We Bring the Sun to Earth?
προβολές 6MΠριν χρόνο
Optimistic Nihilism
προβολές 9MΠριν 2 χρόνια
Is the European Union Worth It Or Should We End It?
προβολές 5MΠριν 2 χρόνια
Are GMOs Good or Bad? Genetic Engineering & Our Food
προβολές 7MΠριν 2 χρόνια
Do Robots Deserve Rights? What if Machines Become Conscious?
προβολές 4,7MΠριν 2 χρόνια
Why Earth Is A Prison and How To Escape It
προβολές 7MΠριν 2 χρόνια
Overpopulation - The Human Explosion Explained
προβολές 9MΠριν 2 χρόνια
A New History for Humanity - The Human Era
προβολές 7MΠριν 2 χρόνια
Fusion Power Explained - Future or Failure
προβολές 6MΠριν 2 χρόνια
Genetic Engineering and Diseases - Gene Drive & Malaria
προβολές 5MΠριν 2 χρόνια
Genetic Engineering Will Change Everything Forever - CRISPR
προβολές 12MΠριν 2 χρόνια
Death From Space - Gamma-Ray Bursts Explained
προβολές 7MΠριν 3 χρόνια
What Happened Before History? Human Origins
προβολές 10MΠριν 3 χρόνια
What Are You?
προβολές 9MΠριν 3 χρόνια
How Far Can We Go? Limits of Humanity.
προβολές 12MΠριν 3 χρόνια
Safe and Sorry - Terrorism & Mass Surveillance
προβολές 3,7MΠριν 3 χρόνια
Space Elevator - Science Fiction or the Future of Mankind?
προβολές 4,6MΠριν 3 χρόνια
The Antibiotic Apocalypse Explained
προβολές 5MΠριν 3 χρόνια
Why The War on Drugs Is a Huge Failure
προβολές 6MΠριν 3 χρόνια
The Last Star in the Universe - Red Dwarfs Explained
προβολές 8MΠριν 3 χρόνια
What Is Something?
προβολές 6MΠριν 3 χρόνια
Black Holes Explained - From Birth to Death
προβολές 13MΠριν 3 χρόνια
Quantum Computers Explained - Limits of Human Technology
προβολές 10MΠριν 3 χρόνια
How Facebook is Stealing Billions of Views
προβολές 6MΠριν 3 χρόνια
What Is Light?
προβολές 5MΠριν 3 χρόνια
What is Dark Matter and Dark Energy?
προβολές 6MΠριν 4 χρόνια
What if there was a black hole in your pocket?
προβολές 9MΠριν 4 χρόνια
The Death Of Bees Explained - Parasites, Poison and Humans
προβολές 7MΠριν 4 χρόνια
The Fermi Paradox - Where Are All The Aliens? (1/2)
προβολές 16MΠριν 4 χρόνια
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Terrible! 2/3
προβολές 3,4MΠριν 4 χρόνια
3 Reasons Why Nuclear Energy Is Awesome! 3/3
προβολές 3,2MΠριν 4 χρόνια
Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3
προβολές 4,5MΠριν 4 χρόνια
Banking Explained - Money and Credit
προβολές 6MΠριν 4 χρόνια
Measles Explained - Vaccinate or Not?
προβολές 4,7MΠριν 4 χρόνια
How Small Is An Atom? Spoiler: Very Small.
προβολές 4,4MΠριν 4 χρόνια
The Ultimate Conspiracy Debunker
προβολές 5MΠριν 4 χρόνια
What Is Life? Is Death Real?
προβολές 10MΠριν 4 χρόνια
Is War Over? - A Paradox Explained
προβολές 8MΠριν 4 χρόνια
Atoms As Big As Mountains - Neutron Stars Explained
προβολές 6MΠριν 4 χρόνια
Everything You Need to Know About Planet Earth
προβολές 7MΠριν 5 χρόνια
The Immune System Explained I - Bacteria Infection
προβολές 15MΠριν 5 χρόνια
Iraq Explained -- ISIS, Syria and War
προβολές 6MΠριν 5 χρόνια
Are You Alone? (In The Universe)
προβολές 4,3MΠριν 5 χρόνια
How to catch a Dwarf Planet -- Triton MM#3
προβολές 2,6MΠριν 5 χρόνια
The Moons of Mars Explained -- Phobos & Deimos MM#2
προβολές 3MΠριν 5 χρόνια
How Big is the Moon? MM#1
προβολές 1,7MΠριν 5 χρόνια
Help us make more Videos for Kurzgesagt
προβολές 372KΠριν 5 χρόνια
Who Invented the Internet? And Why?
προβολές 2,4MΠριν 5 χρόνια
The Beginning of Everything -- The Big Bang
προβολές 8MΠριν 5 χρόνια
Three Ways to Destroy the Universe
προβολές 12MΠριν 5 χρόνια
The History and Future of Everything -- Time
προβολές 6MΠριν 5 χρόνια
How The Stock Exchange Works (For Dummies)
προβολές 6MΠριν 5 χρόνια
The Gulf Stream Explained
προβολές 2,6MΠριν 5 χρόνια
Fracking explained: opportunity or danger
προβολές 6MΠριν 5 χρόνια
The Solar System -- our home in space
προβολές 3,9MΠριν 5 χρόνια
How Evolution works
προβολές 7MΠριν 6 χρόνια