Primitive Survival Tool
Primitive Survival Tool
  • 71
  • 433 107 882

Βίντεο

Mud House
προβολές 51 949Πριν 7 ημέρες
Dig To Build Swimming Pool In Front of Secret Underground House
προβολές 152 686Πριν 23 ημέρες
Build Secret Underground house
προβολές 530 627Πριν μήνα
Build Secret Underground Swimming Pool & Underground House
προβολές 517 037Πριν μήνα
Build Mini Swimming Pool In front The Underground Secret House
προβολές 797 315Πριν 2 μήνες
Dig Cliff to build Mini Bathtub Pool in Underground Secret House
προβολές 429 841Πριν 2 μήνες
Build Tree House In Wild To Avoid Wildlife
προβολές 363 038Πριν 3 μήνες
Make Ladders To Tree Hut
προβολές 858 977Πριν 4 μήνες
Build Tree Hut in forest
προβολές 322 760Πριν 4 μήνες
Build House Under The Wood roots & Add Two Swimming Pool
προβολές 18 727 521Πριν 5 μήνες
Add Two Swimming Pool in front of House Under The Wood roots
προβολές 20 372 772Πριν 5 μήνες
Unbelievable! Build House Under The Wood roots Using Bamboo
προβολές 4 380 313Πριν 5 μήνες
Unbelievable! Build Swimming Pool Around Secret Underground House
προβολές 112 750 199Πριν 6 μήνες
Build Wooden Wall for secret Underground House
προβολές 259 894Πριν 6 μήνες
Build An Underground Home By Ancient Skills
προβολές 942 681Πριν 6 μήνες
Build Stone Roman Temple By Ancient Skills
προβολές 2 275 817Πριν 6 μήνες
Build Rabbit House using wooden and mud
προβολές 464 861Πριν 7 μήνες
Build Stone's Roof of Roman Temple
προβολές 302 339Πριν 7 μήνες
Build hidden house underground for three night in deep forest
προβολές 341 693Πριν 7 μήνες
Build Beautiful Wild Dog's House With Shower Pool
προβολές 2 753 647Πριν 7 μήνες
Find Water Duck N Cook For Dinner
προβολές 217 578Πριν 7 μήνες
Build Shower Tube & Underground Swimming Pool ( Full Building )
προβολές 418 141Πριν 8 μήνες
Build Shower Tank For Underground Swimming Pool
προβολές 626 596Πριν 8 μήνες
Build Stone Temple (part 3)
προβολές 227 668Πριν 8 μήνες
Build Temple part 2 ( Make Room )
προβολές 314 272Πριν 8 μήνες
Build Summer Underground Swimming Pool
προβολές 8 304 999Πριν 9 μήνες
Build Temple (Part 1)
προβολές 433 541Πριν 9 μήνες
Build Rabbit House Using Bamboo & Mud
προβολές 2 063 542Πριν 9 μήνες
Build Stone​ Wall of Swimming Pool Around Underground House
προβολές 4 140 818Πριν 9 μήνες
Catch Eel Use The Trap And Cook
προβολές 380 230Πριν 9 μήνες
Build Hut in Stone Fish Pond
προβολές 601 926Πριν 10 μήνες
Build Stone Fish Pond
προβολές 3 440 957Πριν 10 μήνες
Set Up Brick and fences around Swimming Pool
προβολές 6 587 754Πριν 10 μήνες
Build Swimming Pool Around Underground House
προβολές 92 797 232Πριν 11 μήνες
Build One-story Underground House​ of Double-storey House
προβολές 7 571 867Πριν 11 μήνες
Build Tank To Save Water From Groundwater
προβολές 591 669Πριν 11 μήνες
Catch two water duck in river by hand and cook in forest
προβολές 9 236 165Πριν 11 μήνες
Make Tool To Take Water From Groundwater
προβολές 9 172 983Πριν χρόνο
Finding Groundwater
προβολές 3 533 573Πριν χρόνο
Make Door Window and Bed for Hobbit House
προβολές 1 120 683Πριν χρόνο
Build Hobbit house
προβολές 8 557 045Πριν χρόνο
Build Bathtub
προβολές 5 415 832Πριν χρόνο
Build Shower Tank
προβολές 3 467 048Πριν χρόνο
Build water filter tank
προβολές 3 598 027Πριν χρόνο
Build Mini Underground Swimming Pool
προβολές 23 592 079Πριν χρόνο
Build wooden house underground
προβολές 6 706 024Πριν χρόνο
Make Bed For Underground House
προβολές 1 065 909Πριν χρόνο
Catch Water duck by hand in forest - Catch N Cook
προβολές 5 273 836Πριν χρόνο
Upgrade Underground House ( Plant grass​ on House )
προβολές 322 371Πριν χρόνο
Build Underground House ( New Place )
προβολές 3 488 142Πριν χρόνο
three-storey house​ Using bamboo and grass
προβολές 3 830 499Πριν χρόνο
Build three-storey Tree house​ at Jungle
προβολές 369 808Πριν χρόνο
Build Double Storey Tree House
προβολές 1 341 646Πριν χρόνο
Build Tree house with bamboo
προβολές 333 200Πριν χρόνο
Find honeybee for lunch in the forest
προβολές 1 397 379Πριν χρόνο
Updated Underground House
προβολές 13 212 640Πριν χρόνο
Building Underground House
προβολές 650 198Πριν χρόνο
Primitive Survival Tool : Find Sea Food For Lunch
προβολές 3 517 675Πριν χρόνο
Primitive Survival Tool :​ Build Fly​ House
προβολές 511 056Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build Swing
προβολές 160 786Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build Underground House protect cool season
προβολές 4 341 017Πριν χρόνο
Primitive Tool : searching for groundwater
προβολές 8 582 485Πριν χρόνο
Primitive Tool : Make Bed for Mud House
προβολές 495 869Πριν χρόνο
Primitive Tool : Update Mud House ( Build Door and window )
προβολές 5 217 139Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build primitive mud house
προβολές 723 575Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build wood bed shed
προβολές 146 500Πριν χρόνο
Primitive Tool : Make 100 mud brick
προβολές 324 879Πριν χρόνο
Primitive Tool: Build A-frame hut with grass and mud
προβολές 679 614Πριν χρόνο