Primitive Survival Tool
Primitive Survival Tool
  • 65
  • 385 830 860
  • 0

Βίντεο

Build Tree House In Wild To Avoid Wildlife
προβολές 221 843Πριν 17 ημέρες
Make Ladders To Tree Hut
προβολές 636 035Πριν μήνα
Build Tree Hut in forest
προβολές 286 640Πριν μήνα
Build House Under The Wood roots & Add Two Swimming Pool
προβολές 13 635 967Πριν μήνα
Add Two Swimming Pool in front of House Under The Wood roots
προβολές 18 245 295Πριν 2 μήνες
Unbelievable! Build House Under The Wood roots Using Bamboo
προβολές 3 822 808Πριν 2 μήνες
Unbelievable! Build Swimming Pool Around Secret Underground House
προβολές 83 616 316Πριν 3 μήνες
Build Wooden Wall for secret Underground House
προβολές 241 983Πριν 3 μήνες
Build An Underground Home By Ancient Skills
προβολές 922 870Πριν 3 μήνες
Build Stone Roman Temple By Ancient Skills
προβολές 1 528 285Πριν 3 μήνες
Build Rabbit House using wooden and mud
προβολές 382 313Πριν 4 μήνες
Build Stone's Roof of Roman Temple
προβολές 280 291Πριν 4 μήνες
Build hidden house underground for three night in deep forest
προβολές 330 100Πριν 4 μήνες
Build Beautiful Wild Dog's House With Shower Pool
προβολές 2 536 794Πριν 4 μήνες
Find Water Duck N Cook For Dinner
προβολές 198 378Πριν 4 μήνες
Build Shower Tube & Underground Swimming Pool ( Full Building )
προβολές 381 240Πριν 5 μήνες
Build Shower Tank For Underground Swimming Pool
προβολές 583 107Πριν 5 μήνες
Build Stone Temple (part 3)
προβολές 220 756Πριν 5 μήνες
Build Temple part 2 ( Make Room )
προβολές 306 051Πριν 5 μήνες
Build Summer Underground Swimming Pool
προβολές 8 126 116Πριν 5 μήνες
Build Temple (Part 1)
προβολές 419 250Πριν 6 μήνες
Build Rabbit House Using Bamboo & Mud
προβολές 1 736 129Πριν 6 μήνες
Build Stone​ Wall of Swimming Pool Around Underground House
προβολές 3 970 611Πριν 6 μήνες
Catch Eel Use The Trap And Cook
προβολές 369 328Πριν 6 μήνες
Build Hut in Stone Fish Pond
προβολές 597 866Πριν 7 μήνες
Build Stone Fish Pond
προβολές 3 427 387Πριν 7 μήνες
Set Up Brick and fences around Swimming Pool
προβολές 6 560 150Πριν 7 μήνες
Build Swimming Pool Around Underground House
προβολές 91 839 259Πριν 8 μήνες
Build One-story Underground House​ of Double-storey House
προβολές 6 888 427Πριν 8 μήνες
Build Tank To Save Water From Groundwater
προβολές 585 550Πριν 8 μήνες
Catch two water duck in river by hand and cook in forest
προβολές 8 181 589Πριν 8 μήνες
Make Tool To Take Water From Groundwater
προβολές 8 028 400Πριν 9 μήνες
Finding Groundwater
προβολές 3 138 887Πριν 9 μήνες
Make Door Window and Bed for Hobbit House
προβολές 1 115 381Πριν 9 μήνες
Build Hobbit house
προβολές 8 493 557Πριν 9 μήνες
Build Bathtub
προβολές 5 387 414Πριν 9 μήνες
Build Shower Tank
προβολές 3 455 605Πριν 10 μήνες
Build water filter tank
προβολές 3 577 589Πριν 10 μήνες
Build Mini Underground Swimming Pool
προβολές 23 420 776Πριν 10 μήνες
Build wooden house underground
προβολές 6 686 563Πριν 10 μήνες
Make Bed For Underground House
προβολές 1 061 143Πριν 11 μήνες
Catch Water duck by hand in forest - Catch N Cook
προβολές 5 244 109Πριν 11 μήνες
Upgrade Underground House ( Plant grass​ on House )
προβολές 321 338Πριν 11 μήνες
Build Underground House ( New Place )
προβολές 3 455 701Πριν 11 μήνες
three-storey house​ Using bamboo and grass
προβολές 3 771 834Πριν 11 μήνες
Build three-storey Tree house​ at Jungle
προβολές 367 583Πριν 11 μήνες
Build Double Storey Tree House
προβολές 1 339 634Πριν 11 μήνες
Build Tree house with bamboo
προβολές 330 293Πριν 11 μήνες
Find honeybee for lunch in the forest
προβολές 1 383 380Πριν 11 μήνες
Updated Underground House
προβολές 13 117 025Πριν 11 μήνες
Building Underground House
προβολές 643 413Πριν 11 μήνες
Primitive Survival Tool : Find Sea Food For Lunch
προβολές 3 495 771Πριν 11 μήνες
Primitive Survival Tool :​ Build Fly​ House
προβολές 506 387Πριν 11 μήνες
Primitive Tool : Build Swing
προβολές 159 033Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build Underground House protect cool season
προβολές 4 312 532Πριν χρόνο
Primitive Tool : searching for groundwater
προβολές 8 487 108Πριν χρόνο
Primitive Tool : Make Bed for Mud House
προβολές 493 088Πριν χρόνο
Primitive Tool : Update Mud House ( Build Door and window )
προβολές 5 195 413Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build primitive mud house
προβολές 714 655Πριν χρόνο
Primitive Tool : Build wood bed shed
προβολές 144 530Πριν χρόνο
Primitive Tool : Make 100 mud brick
προβολές 310 129Πριν χρόνο
Primitive Tool: Build A-frame hut with grass and mud
προβολές 667 977Πριν χρόνο